ეკატერინე ბურკაძე

 

 

 
 
სამუშაო ადგილი/პოზიცია:
 
  • "სტარ კონსალტინგ"-ის დირექტორი
 
 
ტრენინგის დასახელება:

  • სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტი