თემატიკა

 სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემა

 

 • სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკა GHP - საწარმოს ინფრასტრუქტურა და სხვა მოთხოვნები და წარმოების სანიმუშო პრაქტიკა GMP, აუცილებელი ჩანაწერები და პროცედურები, მიკვლევადობა - 2*1,5=3
 • სურსათის უვნებლობის საფრთხეები (მიკრობიოლოგიური, ქიმიური, ფიზიკური)
  • 1*1,5=1,5
 • საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა HACCP
  • 1*1,5=1,5
 • სექტორების შესაბამისი HACCP (HoReCa, ყველი, ხორცი, თხილი, ფუნთუშეული)
  • 1*1,5=1,5
 • სახელმწიფო სისტემა, ეროვნული კანონმდებლობა, საერთაშორისო სტანდარტები ISO 22000 - 1*1,5=1,5