موضوعات

  در سطح متوسطه آموزش زبان گرجی، مباحث مطرح شده درسطوح قبل، بصورت پیشرفته ترو هچنین کاربردی تر ارائه گردیده و زبان آموز به درک عمیق تری از زبان گرجی خواهد رسید

هدف از این دوره تمرکز بر چهار مهارت نوشتن، خواندن، شنیدن و صحبت کردن در خصوص مسائل و مباحث به مراتب پیچیده تر روزمره ای  می باشد و این فرصت را به زبان آموز می دهد تا زبان گرجی را هم در زمینه مباحث کاربردی روزمره و هم به صورت آکادمیک آموزش یابد

سیلابس دوره همچنین شامل کلاس های جانبی رایگان به منظور استفاده واقعی ازمطالب آموخته شده، ارتقا مهارت های یادگیری، ورفع نقاط ضعف، با هدف کسب بالاترین کیفیت اموزشی می باشد

آموزش اصطلاحات پرکاربرد و همچینین آشنایی با افعال پیشرفته در سه زمان و نیز فعل های امری و ریشه فعل و نیز قواعد گرامری پیشرفته تر زبان مناسب با این سطح ارائه خواهد شد

زبان آموز امکان نوشتن و همچنین صحبت کردن در مورد موضوعات مختلف روز مره ای در قالب کنفرانس خواهد داشت که این کار باعث افزایش سطح اعتماد به نفس در تکلم به این زبان در فضای واقعی می گردد

بازدید از موزه و یا تور شهری در طول دوره برای زبان آموزان در نظر گرفته شده است که با تکیه بر دانسته های خود بتوانند در برقراری ارتباط مؤثر با مردم بومی از پس مشکلات محاوره ای برآیند