ტრენერი

  

თეა ნიკოლაშვილი

 

  • ტრენერი და კონსულტანტი მენეჯმენტის და ორგანიზაციული განვითარების მიმართულებით

 

  • ადგილობრივი და საერთაშორისო ტრენინგების და სასწავლო პროცესის მართვის 11 წლიანი გამოცდილება. სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობის 16 წლიანი გამოცდილება (მათ შორის 12 წელი მაღალ მენეჯერულ თანამდებობებზე)

 

  • ლონდონის CIPD კომპანიის მიერ საერთაშორისოდ სერტიფიცირებული სწავლებისა და ორგანიზაციული განვითარების მენეჯერი, CIPD ასოციაციის წევრი