მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია ძლიერმა კომპანიებმა ადაპტაცია მოახდინონ თანამედროვე ბიზნეს გარემოსთან, რეალობასთან, რომელიც, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ ბაზარზე სწრაფად იცვლება და მოითხოვს არსებული ჩვევების ჩანაცვლებას.

 

მსოფლიოში არსებული უახლესი მიდგომების, გამოწვევების და წარმატებული პრაქტიკის სინთეზი არსებულ რეალობასთან შეცვლის აუდიტორიის ხედვას, ისინი მიიღებენ ყველა იმ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის სამუშაო რეჟიმში გამოყენების საშუალებას, რომელსაც ლექციების განმავლობაში დაეუფლებიან.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) სერტიფიკატს.