მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია  ბრენდისა და ბრენდინგის რაობასთან დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიცემა, ბრენდინგში, მარკეტინგში, PR-სა და გაყიდვების სფეროში წარმატებული კარიერისათვის;

 

სასწავლო კურსის გავლის შედეგად მსმენელი შეძლებს ბრენდის მართვის სისტემებში გარკვევას, ფუნქციისა და კონცეფციის ჩამოყალიბებას, გააცნობიერებს ბრენდის სტრატეგიულ მნიშვნელობას წარმატებული კომპანიის მართვაში;

 

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) სერტიფიკატს.