განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: ივნისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა - 24 საათი (8 შეხვედრა)
  • ტრენინგის პერიოდულობა: სამშაბათი , ხუთშაბათი
  • ტრენინგის დრო: 19:00 - 22:00 საათი