განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი - 15 ივნისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა - 21 საათი (7 შეხვედრა)
  • ტრენინგის პერიოდულობა - 15, 17, 22, 24, 26, 29 ივნისი, 1 ივლისი
  • ჩატარების დრო: 18:30  - 21:30 საათი / შაბათი 13:00 - 15:00 საათი