სკოლის ადმინისტრაცია

ელენე ჯღარკავა

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (330)

ელ.ფოსტა: ejgarkava@cu.edu.ge

 

თათია მაისურაძე

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი და სამაგისტრო პროგრამის მენეჯერი 

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (123)

მობ.: 577 399 857

ელ.ფოსტა: tmaisuradze@cu.edu.ge

მარიამ აბესაძე

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (436)

მობ.: 598 500 146

ელ.ფოსტა: mabesadze@cu.edu.ge

მარიამ ჯინჭველეიშვილი

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (458)
მობ.: (+995) 555 979 434
ელ.ფოსტა: mjinchveleishvili@cu.edu.ge

ნათია ხუსკივაძე

სტუდენტთა მომსახურებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.:(+995 32) 237 77 77 (160)
მობ.: 577 113 310
ელ.ფოსტა: nkhuskivadze@cu.edu.ge

მარიამ ექიზაშვილი 
 
დეპარტამენტის მენეჯერი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (160)
მობ:591 14 45 54
ელ.ფოსტა: mekizashvili@cu.edu.ge