ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელახალი აკრედიტაცია

2 მარტი 2020

2 მარტს, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭომ ეკონომიკის სკოლის(CSE) ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამას ხელახალი, 7 წლიანი აკრედიტაცია მიანიჭა.