პარტნიორები

  • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
  • საქართველოს ეროვნული ბანკი