ეკონომიკის სკოლის სტუდენტური კონფერენცია

26 ივნისი 2020

26 ივნისს კავკასიის ეკონომიკის სკოლის სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდა.

 

კომისიის წევრები:

 

იოსებ ბერიკაშვილი;

ნოდარ კილაძე;

თენგიზ თაქთაქიშვილი.

 

ჟიურის გადაწყვეტილებით შეირჩა სამი საუკეთესო კვლევითი ნაშრომი:

I ადგილი - მიხეილ ბიჭაშვილი

თემა: კოსმოსი - "მომავლის ბიზნესი, ისტორიული განვითარება, აწმყო და სამომავლო გეგმები"

 

I ადგილი- უჩუმბეგაშვილი ლევანი

თემა: „Fair Trade Problems of Domestic Manufacturers in Georgia“

 

II ადგილი - ნოდარ ფრიდონაშვილი, ნელი ნიკოლაენკო, ანანო მინაძე

თემა: „სახელმწიფო გადასახადები, ფინანსები და კონტროლი“