“იურიდიული კლინიკის” პროგრამასთან დაკავშირებული შეხვედრა

11 იანვარი
ხასიათის შეხვედრა შედგა. სტუდენტებს პროგრამის ხელმძღვანელებმა და იურისტ-კოორდინატორებმა მოკლედ გააცნეს სამომავლო გრაფიკი და პრაქტიკული საქმიანობის ხასიათი.