კონფერენცია - ევროპული სწავლების სამართლებრივი განზომილება საქართველოში

17 მაისი 2022

                                                               

 

ევროპული სწავლების სამართლებრივი განზომილება საქართველოში

Legal Dimension of the EU studies

კონფერენცია/Conference

კავკასიის უნივერსიტეტი/Caucasus University

Jean Monnet Project “LFEU”

17 მაისი, 2022

 

კავკასიის უნივერსიტეტში, ჟან მონეს პროექტის „ევროკავშირის სამართლებრივი სახე“ (LFEU) ფარგლებში, ჩატარდა კონფერენცია - „ევროპული სწავლების სამართლებრივი განზომილება საქართველოში“.

 

კონფერენციის მიზანი იყო ევროპული სწავლების სამართლის პროგრამებში ინტეგრირების, გაძლიერების ხელშეწყობა და აღნიშნული თემის განათლების პოლიტიკის რანგში განხილვა.

 

კონფერენცია გახსნა და აუდიტორიას სიტყვით მიესალმა კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კახა შენგელია და სამართლის სკოლის დეკანი სოფიო შენგელია.

 

კონფერენციაზე სპიკერები იყვნენ: ნინო წერეთელი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უმაღლესი განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი; ლაშა მარგიშვილი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე;

 

კონფერენციაზე მოხსენება გააკეთეს ესტონელმა, უკრაინელმა და ქართველმა პროფესორებმა (სამართლის სფეროში).

 

კონფერენციაზე მოდერატორობას ახორციელებდნენ კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორები ეკატერინე ქარდავა და გურანდა ჭელიძე.