სამართლის სკოლის დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

5 ივნისი 2023

3 ივნისს, კავკასიის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში, სამართლის სკოლის დოქტორანტის, ირაკლი კალანდაძის, სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართა.

 

დისერტაციის თემის სახელწოდება: ,,საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები''.

 

დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ზვიად როგავა;

ოპონენტი - თამარ გვარამაძე;

ოპონენტი - ილია წიკლაური;

 

სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდომარე - ლევან მოსახლიშვილი;

კოლეგიის წევრი - გიორგი უსტიაშვილი;

კოლეგიის წევრი - გიორგი ლორია;

კოლეგიის წევრი - გრიგოლ ჩხაიძე.

 

ირაკლიმ  წარმატებით დაიცვა სადისერტაციო  ნაშრომი და მიენიჭა სამართლის დოქტორის ხარისხი.