Elsa Tbilisi -ის საინფორმაციო შეხვედრა გაცვლითი სამუშაო პროგრამების შესახებ

28 ნოემბერი 2023

27 ნოემბერს , კავკასიის უნივერსიტეტში, სამართლის სკოლის და ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია თბილისის (ELSA Tbilisi) - ის ორგანიზებით ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა გაცვლითი სამუშაო პროგრამების შესახებ.

 

შეხვედრას ესწრებოდნენ კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტები და მიიღეს ამომწურავი ინფორმაცია არსებული პროგრამების შესახებ.