სამართლის სკოლის დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

3 ოქტომბერი 2022

პირველ  ოქტომბერს, კავკასიის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში, სამართლის სკოლის დოქტორანტის, დავით ლობჟანიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართა.

 

დისერტაციის თემის სახელწოდება: ,,საოჯახო ურთიერთობებიდან გამომდინარე დავების განხილვის თავისებურებანი სამოქალაქო პროცესში''.

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი  - ვალერი ხრუსტალი;

 

ოპონენტები: ნუნუ კვანტალიანი, შალვა ქურდაძე;

 

კოლეგიის თავმჯდომარე - ეკატერინე ქარდავა;

 

კოლეგიის წევრები: მაკა კარტოზია, ეკატერინე შენგელია, ეკატერინე ლაფაჩი.

 

დავითმა  წარმატებით დაიცვა სადისერტაციო  ნაშრომი და მიენიჭა სამართლის დოქტორის ხარისხი.