საფასური და რეგისტრაცია

  • სრული აკრედიტებული პროგრამა -  1950 ლარი;
  • აკრედიტებული პროგრამა დაბალ და საშუალო რისკის ობიექტებზე - 1450 ლარი.