განრიგი

  • დაწყების თარიღი: 10 დეკემბერი
  • ტრენინგის სანგრძლივობა: 4 კვირა
  • ჩატარების დღე: შაბათი, ოთხშაბათი
  • ჩატარების დრო: 17:00- 19:30