განრიგი:

  • დაწყებისთარიღი: 10 აგვისტო
  • ტრენინგისსანგრძლივობა: 9 კვირა
  • ჩატარებისდღე: ორშაბათი, ხუთშაბათი
  • ჩატარებისდრო: 19:00-დან- 21:00-მდე