ტრენინგის განრიგი

ტრენინგის განრიგი:

 

 

პროგრამის ხანგრძლივობა: 4 კვირა

ჩატარების დრო: 19:00 – 22:00 (საათი)