საინფორმაციო სვეტი

29
დეკ
Nispacee ყოველწლიური კონფერენციისთვის საკონფერენციო მოხსენებების მიღება დაიწყო

გამოცხადდა Nispacee ყოველწლიური კონფერენციისთვის საკონფერენციო მოხსენებების მიღების ვადები.