საინფორმაციო სვეტი

22
აპრ
IAUP-ის 2020 წლის პირველი ნახევარწლიური კონფერენცი
კავკასიის უნივერსიტეტი და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმასპინძლებს IAUP-ის 2020 წლის პირველ ნახევარწლიურ კონფერენციას.
 
 
 
07
ნოე
კავკასიის უნივერსიტეტის 2020 წლის სასკოლო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციები

სასკოლო სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობას მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის სამივე საფეხურის, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები.