საინფორმაციო სვეტი

08
ივლ
კავკასიის უნივერსიტეტი და კავკასიის განათლების სკოლა

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასები) მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა - „განათლების გამოწვევები“ - საჯარო ლექციების ციკლი - 2021

18
თებ
ცხადდება მიღება მენეჯმენტის სადოქტორო პროგრამაზე კავკასიის ბიზნესის სკოლაში
ცხადდება მიღება მენეჯმენტის სადოქტორო პროგრამაზე კავკასიის ბიზნესის სკოლაში