2024 წლის სასკოლო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციები

16 მაისი 2024

სასკოლო სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობას მიიღებენ კავკასიის უნივერსიტეტის სამივე საფეხურის: ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები.

 

მიზნები:

 

ა) ქვეყნის განვითარების ორიგინალური იდეებით გამსჭვალული საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომების შერჩევა;

ბ) სამეცნიერო პოტენციალის მქონე ახალგაზრდების წარმოჩენა.

 

 

  კონფერენციები ჩატარდება  შემდეგ სკოლებში:

 

 • კავკასიის ბიზნესის სკოლა - 29 მაისი
 • კავკასიის სამართლის სკოლა - 8 ივნისი
 • კავკასიის მედიის სკოლა - 4 ივნისი
 • კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა - 29 მაისი
 • კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა - 3 ივნისი
 • კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა - 31 მაისი
 • კავკასიის ტურიზმის სკოლა - 29 მაისი
 • კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლა - 30 მაისი
 • კავკასიის ეკონომიკის სკოლა - 28 მაისი
 • კავკასიის განათლების სკოლა - 1 ივნისი
 • კავკასიის არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლა - 20 მაისი

 

 

კონფერენციაზე რეგისტრაციისთვის და საკონფერენციო მოხსენების მომზადებისთვის საჭირო დანართები: