კონკურსები

 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა ვალადოლიდის უნივერსიტეტში, ესპანეთი, 2022 გაზაფხულის სემესტრი იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა Middle East Technical University, შემოდგომა 2021 - იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა ვალადოლიდის უნივერსიტეტში, ესპანეთი, 2022 გაზაფხულის სემესტრი იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ დაფინანსებადი გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის - “PEERS International Credit Mobility” იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ დაფინანსებადი გაცვლითი პროგრამა “PEERS International Credit Mobility” იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები, 2021 შემოდგომის სემესტრი იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა სტუდენტებისათვის თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტში, საბერძნეთი, 2021 გაზაფხული იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა ადმინისტრაციული პერსონალისთვის თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტში, საბერძნეთი, გაზაფხული 2021 იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტში, საბერძნეთი, გაზაფხული 2021 იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები, 2021 გაზაფხულის სემესტრი იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტში, პოლონეთი (Adam Mickiewicz University) 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის ვალადოლიდის უნივერსიტეტში, გაზაფხული 2020 იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა ვალადოლიდის უნივერსიტეტში, ესპანეთი (Universidad de Valladolid, Spain), გაზაფხული 2020 იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის - გაზაფხული 2019 ბმულზე
 • Erasmus + ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის- შემოდგომა 2018, გაზაფხული 2019 იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის იხილეთ ბმულზე
 • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები 2018 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის იხილეთ ბმულზე
 • 2017 წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა სტუდენტებისთვის იხილეთ ბმულზე 
 • 2017 წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა აკადემიური პერსონალისთვის იხილეთ ბმულზე