სამაგისტრო

სწავლის საფასური 2023-2024 აკადემიური წლისათვის.

 

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება სახელმწიფო გრანტთან ერთად შეგიძლიათ CU გრანტით, რომელიც გულისხმობს 50%-იან დაფინანსებას პროგრამის სრულ ღირებულებაზე.

 

CU გრანტის მოპოვების ორი შესაძლებლობა არსებობს:

 

  1. თუ ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი
  2. თუ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე  დააგროვებთ მაქსიმალური საგრანტო ქულის  65% და მეტს 

 

თუ ორი პირობიდან რომელიმეს აკმაყოფილებთ შესაძლებლობა გექნებათ ჩაერთოთ საგრანტო კონკურსში და მოიპოვოთ დაფინანსება.

 

 
პროგრამა CU სტანდარტული გადასახადი * CU გრანტის მოპოვებისას (სახ. გრანტის გარეშე)* CU  და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას*
MBA 8950 ლარი 4475 ლარი 3350 ლარი
MSc მენეჯმენტში 5950 ლარი 2975 ლარი 1850 ლარი
სამართალი  5950 ლარი 2975 ლარი 1850 ლარი
სტრატეგიული კომუნიკაცია (პიარი) 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი ინგლისურენოვანი

 5950 ლარი 2975 ლარი 1850 ლარი

შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი

4950 ლარი --- ---
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
საჯარო მმართველობა 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
კლინიკური ფსიქოლოგია 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
კლინიკური არტთერაპია 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
ჯანდაცვის მენეჯმენტი 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
ეკონომიკა 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები EIGER (TEMPUS) 2250 ლარი არ ვრცელდება 0 ლარი

 

*ცხრილში მოცემულია სამაგისტრო პროგრამების წლიური გადასახადი

 

 

ორმაგი ხარისხის-ერთობლივი პროგრამები

 

 

პროგრამა სრული პროგრამის საფასური
ციფრული ლოგისტიკის მენეჯმენტის ერთობლივი პროგრამა ვილდაუს უნივერსიტეტთან ერთად - გერმანია 10000 € 
GRENOBLE MBA 14900 €
მასპინძლობის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა ცენტრალური ფლორიდის უნივერსიტეტთან - აშშ 15000$

 

** ერთობლივ და ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამებზე შესაძლოა სწავლის საფასური შეიცვალოს სავალუტო კურსის ცვლილების შემთხვევაში.
გთხოვთ, არჩევანის გაკეთების დროს ფასი შეამოწმოთ საერთო სამაგისტრო გამოცდის გზამკვლევში მისამართზე: NAEC.GE.