სადოქტორო

პროგრამა წლიური საფასური პროგრამის ხანგრძლივობა
მენეჯმენტის სადოქტორო პროგრამა 3000 ლარი 3 წელი
სამართალი 6000 ლარი 3 წელი
საერთაშორისო ურთიერთობები 2500 ლარი 3 წელი
ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა 3000 ლარი 3 წელი