ელექტრონული ჟურნალი

ელექტრონული ჟურნალი

 

კავკასიის სამართლის სკოლის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების თაოსნობით შეიქმნა სამართლის ქართულ და ინგლისურენოვანი ელექტრონული ჟურნალი სახელწოდებით „სამართლებრივი განვითარება“. ჟურნალში წარმოდგენილია საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების საუკეთესო ნაშრომები. ჟურნალის განახლება მოხდება ყოველ ექვს თვეში ერთხელ. 

იხილეთ პირველი ნომერი
იხილეთ მეორე ნომერი
იხილეთ მესამე ნომერის

იხილეთ მეოთხე ნომერი

იხილეთ მეხუთე ნომერი

იხილეთ მეექვსე ნომერი

იხილეთ მეშვიდე ნომერი

იხილეთ მერვე ნომერი

იხილეთ მეცხრე ნომერი