სამართლის სკოლის დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

25 ნოემბერი 2023

25 ნოემბერს, კავკასიის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში, სამართლის სკოლის დოქტორანტის, ნაზიბროლა ჯანეზაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართა.

 

დისერტაციის თემის   სახელწოდება: ,,სქესობრივი დანაშაულები საქართველოში: სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ანალიზი''.

 

დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი - უშანგი ბახტაძე;
დოქტორანტის ოპონენტი - ირინე ხერხეულიძე;
დოქტორანტის ოპონენტი - ბაჩანა ჯიშკარიანი;
სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდომარე - ლევან დარბაიძე;
სადისერტაციო კოლეგიის წევრი  - თამარ გეგელია;
სადისერტაციო კოლეგიის წევრი - ალექსანდრე გიორგიძე;
სადისერტაციო კოლეგიის წევრი - ია ჩხეიძე.

 

ნაზიბროლამ  წარმატებით დაიცვა სადისერტაციო  ნაშრომი და მიენიჭა სამართლის დოქტორის ხარისხი.