სამართლის სკოლის სტუდენტური კონფერენცია

24 მაისი 2021

22 მაისს, კავკასიის სამართლის სკოლის სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდა.

ჟიურის გადაწყვეტილებით შეირჩა სამი საუკეთესო კვლევითი ნაშრომი:

 

I ადგილი -  ნინა ახალაძე და ლილე სიბაშვილი

თემა - „საერთაშორისო საარბიტრაჟო წესით დავის განხილვისას საარბიტრაჟო შეთანხმების მიმართ გამოსაყენებელი სამართალი მხარეთა შეთანხმების არარსებობის შემთხვევაში“. 

ხელმძღვანელი - სიმონ ტაკაშვილი.

 

II ადგილი - ლუკა ბულისკერია და ლუკა მეზვრიშვილი

თემა- „არასრულწლოვნის მათხოვრობაში ჩაბმის კრიმინალიზაციის თანამედროვე ტენდენციები“. ხელმძღვანელი - დავით მუზაშვილი

 

III ადგილი -  დავით სახოკია

თემა- „სამართლიანობის არსებობა/არ არსებობა, როგორც პოზიტიური სამართლის წყარო“. ხელმძღვანელი - არჩილი ბორჯაძე

III ადგილი -გრიგოლია ელენე და გეფერიძე ანი

თემა- „ელექტრონული ხელშეკრულების სამართლებრივი რეგულაციები და პრობლემები“. 

ხელმძღვანელი - მაკა კარტოზია.

 

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს:

 

  • ანა გელაშვილი და ნინო ქიმერიძე

თემა - „ საჯარო სამსახურის ნეიტრალიტეტის პრინციპის განმტკიცების თავისებურებები საქართველოში“.

ხელმძღვანელი - თორნიკე ჭეიშვილი

  • მარიამ ზურაშვილი და მარიამ ხარაბაძე

თემა - „მუქარის, როგორც სისხლისსამართლებრივი ნორმის პრობლემატიკა ქართულ კანონმდებლობაში“. 

ხელმძღვანელი - დავით მუზაშვილი.

  • ქამადაძე ანა და ყურუა ქეთევანი

თემა -  „სასამართლო პროცესი“. 

ხელმძღვანელი - სოფიო შენგელია.

  • კესა ღაღანიძე 

თემა - ,,სუროგაცია და მასთან დაკავშირებული თავისებურებები“. 

ხელმძღვანელი - არჩილი ბორჯაძე

  • დავით ჯაფარიძე და თენგიზ გიორგაძე

თემა - „კიბერდანაშაულის შესახებ ბუდაპეშტის კონვენციის ასახვა ქართულ კანონმდებლობაში“.

ხელმძღვანელი - ალექსანდრე ღლონტი

  • აბაშიძე ანა და ჩეჩელაშვილი ანა

„კონსტიტუციონალიზმის ფუნდამენტური პრინციპები“. 

ხელმძღვანელი - თორნიკე ჭეიშვილი