საკონტაქტო ინფორმაცია

ნათია შენგელია

კავკასიის სამართლის სკოლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (214)

მობ.:(+995) 599 88 55 71

ელ.ფოსტა: nshengelia@cu.edu.ge

სამაგისტრო პროგრამის ჯგუფი Facebook-ზე