საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება 390 ლარი.

 

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია.

 

საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს  დაწყებამდე არაუგვიანეს  3  კალენდარული დღით ადრე.