პროფესორი თენგიზ ვერულავა SCOPUS-ში ინდექსირებული საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს წევრად აირჩიეს

8 ივლისი 2024

კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი თენგიზ ვერულავა საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალის Home Health Care Management & Practice სარედაქციო საბჭოს წევრად აირჩიეს.

 

იხილეთ ჟურნალის ლინკი.

 

ჟურნალი Home Health Care Management & Practice ინდექსირებულია Elsevier SCOPUS-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში. CiteScore – 2.3.

 

იხილეთ SCOPUS-ის ლინკი.

 

ჯანდაცვის პოლიტიკის ინსტიტუტი;

კავკასიის უნივერსიტეტი.