საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ მენაბდე

 

არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლის დეკანი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 

მობ: 577300703

ელ.ფოსტა: mmenbde@cu.edu.ge 

 

სალომე კიკნაძე

 

პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (272)

ელ.ფოსტა:  skiknadze@cu.edu.ge

ოთახი: B26

 

ანა ვეკუა
 
სტუდენტთა მომსახურებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (120) 
ელ.ფოსტა: avekua@cu.edu.ge
ოთახი: A1