სკოლის ადმინისტრაცია

იოსებ ბერიკაშვილი

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (215)

ელ.ფოსტა: iberikashvili@cu.edu.ge

 

მარიამ ჯინჭველეიშვილი

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (275)
მობ.: (+995) 555 979 434
ელ.ფოსტა: mjinchveleishvili@cu.edu.ge

 

მონიკა კვარაცხელია

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (274) 

ელ.ფოსტა: mokvaratskhelia@cu.edu.ge

 

მარიამი გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (156)

ელ.ფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge

ლანა გოგიჩაშვილი

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (103) 

ელ.ფოსტა: lgogichashvili@cu.edu.ge