კავკასიის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამები ედუნივერსალის რეიტინგში

31 ივლისი 2019

ედუნივერსალის ყოველწლიური რეიტინგის მიხედვით კავკასიის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამები საუკეთესოდ დასახელდა.

 

ედუნივერსალის რეიტინგში მოხვდა შემდეგი პროგრამები:

 

 

ედუნივერსალი შედეგებს სამი ძირითადი კრიტერიუმის საფუძველზე აქვეყნებს. ესენია:

 

  • პროგრამების ცნობადობა, რაც სხვადასხვა კომპანიების მიერ აღიარებს და მათ მიმართ მიდგომებს გულისხმობს.
  • კურსდამთავრებულის ხელფასი და მათი დასაქმება ბაზარზე.
  • სტუდენტის კმაყოფილება და მათი უკუკავშირის გათვალისწინებით პროგრამების გაუმჯობესება.

 

გამოკითხვაში 136 ქვეყნის მენეჯმენტისა და ბიზნეს ადმინისტრირების 1000-მდე სახელმწიფო თუ კერძო ბიზნესის სკოლა და უმაღლესი სასწავლებელი მონაწილეობდა.