ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის ხელახალი აკრედიტაცია

27 ივნისი 2019

27 ივნისს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა კავკასიის მედიის სკოლის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამას ხელახალი აკრედიტაცია 7 წლის ვადით მიანიჭა.