განრიგი

თარიღი: 16-17 დეკემბერი

ხანგძლივობა: 12 სთ

ლექციის დაწყების დრო: 11:00-17:00 (აღნიშნულ კურსში გათვალისწინებულია coffee break)