توضیحات

A2+دوره آموزش زبان گرجی برای فارسی زبانان در سطح متوسطه 

 

این دوره در راستای آموزش زبان گرجی به جامعه فارسی زبان ساکن تفلیس بصورت آکادمیک و با بهره گیری از جدیدترین متدهای آموزشی، کتاب های استاندارد از نظر اتحادیه اروپا و وزارت آموزش و پرورش و علوم گرجستان و اساتید مجرب  صورت می پذیرد.

 زبان آموزانی که سطوح قبل دوره زبان گرجی را با موفقیت گذرانده باشند، و یا در امتحان تعیین سطح نمره قبولی کسب نمایند، میتوانند در این دوره شرکت کنند.

پس از پایان دوره به زبان آموزان مدرک زبان گرجی در این سطح از طرف دانشگاه قفقاز اعطا می گردد.