საბაკალავრო

კავკასიის უნვიერსიტეტი 2019-2020 აკადემიურ წელს აბიტურიენტებს სწავლის სრული ან თანადაფინანსების საშუალებას აძლევს

 

TOP 500 - სწავლა უფასოდ - თუ აბიტურიენტი საკონკურსო ქულებით საუკეთესო 500 შორის მოხვდება და კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს ნებისმიერ პროგრამაზე ისწავლის სრული დაფინანსებით.

 

CU გრანტი - თუ აბიტურიენტი კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და მოიპოვებს 100% ან 70%-იან სახელმწიფო გრანტს მიიღებს შიდა სასწავლო გრანტს 4 წლის მანძილზე:

 

  • 11 600 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 2 900 ლარით
  • 8 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 2 000 ლარით
  • 2 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 500 ლარით

 

პროგრამა CU სტანდარტული გადასახადი* 100% სახ. გრანტით*  CU გრანტის მოპოვებისას (100% სახ. გრანტით)* 70% სახ. გრანტით*  CU გრანტის მოპოვებისას (70% სახ. გრანტით)* 50% სახ. გრანტით*
ბიზნესის ადმინისტრირება 7500 ლარი 5250 ლარი 2350 ლარი 5925 ლარი 3025 ლარი 6375 ლარი
ბიზნესის ადმინისტრირების საერთაშორისაერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი 7500 ლარი 5250 ლარი

2350 ლარი

5925 ლარი 3025 ლარი 6375 ლარი
სამართალი (ქ. თბილისი)   5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
სამართალი (ქ. ბათუმი) 2250 ლარი 0 არ ვრცელდება 675 ლარიი  არ ვრცელდება 1125 ლარი
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
PR (პიარი)  5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
ინფორმაციული ტექნოლოგიები 3500 ლარი 1250 ლარი  750 ლარი 1925 ლარი  1425 ლარი 2375 ლარი
ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია 3500 ლარი 1250 ლარი 750 ლარი 1925 ლარი  1425 ლარი 2375 ლარი
არქიტექტურა 5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
საჯარო მმართველობა      5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
საერთაშორისო ურთიერთობები და  დიპლომატია 5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
სოციოლოგია  3500 ლარი 1250 ლარი 750 ლარი 1925 ლარი 1425 ლარი 2375 ლარი
ფსიქოლოგია  3500 ლარი 1250 ლარი 750 ლარი 1925 ლარი 1425 ლარი 2375 ლარი
ევროპისმცოდნეობა 2990 ლარი 740 ლარი  არ ვრცელდება 1415 ლარი  არ ვრცელდება 1865 ლარი
ინგლისური ფილოლოგია 2990 ლარი 740 ლარი  არ ვრცელდება 1415 ლარი არ ვრცელდება  1865 ლარი
ისტორია 2990 ლარი 740 ლარი არ ვრცელდება 1415 ლარი არ ვრცელდება  1865 ლარი
ქართული ფილოლოგია 2990 ლარი 740 ლარი არ ვრცელდება 1415 ლარი არ ვრცელდება 1865 ლარი
ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული პროგრამა 2990 ლარი 740 ლარი არ ვრცელდება 1415 ლარი არ ვრცელდება 1865 ლარი
ტურიზმი (ქ.თბილისი) 3500 ლარი 1250 ლარი  750 ლარი 1925 ლარი  1425 ლარი 2375 ლარი
ტურიზმი (ქ.ბათუმი) 2250 ლარი 0  არ ვრცელდება 675 ლარი  0 1125 ლარი
ჯანდაცვის მენეჯმენტი 5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
ეკონომიკა (ქ.თბილისი) 3500 ლარი 1250 ლარი  750 ლარი 1925 ლარი 1425 ლარი 2375 ლარი
ეკონომიკა (ქ.ბათუმი) 2250 ლარი 0 არ ვრცელდება 675 ლარი  0 1125 ლარი

*ცხრილში მოცემულია საბაკალავრო პროგრამების წლიური გადასახადი.