კავკასიის ბიზნესის სკოლა
კავკასიის სამართლის სკოლა
კავკასიის მედიის სკოლა
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვისა სკოლა
 

ორმაგი ხარისხის დიპლომების გადაცემა

29 იანვარს, კავკასიის უნივერსიტეტის და ზემო ავსტრიის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის,  ორმაგი ხარისხის, 8 კურსდამთავრებულს გადაეცა დიპლომი. 

მეტი:

ინფორმაცია სასწავლო პროცესის განახლების შესახებ

ბაკალავრიატის II, III, IV კურსის სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესი განახლდება 9 თებერვალს, ხოლო I კურსის სტუდენტებისათვის 16 თებერვალს.

მობილობა კავკასიის უნივერსიტეტში

კავკასიის უნივერსიტეტი აცხადებს 2014-2015 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრის მობილობას ბაკალავრიატის/მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის. 
მეტი:
Abiturientebi studentebi12 Kursdamtavrebulebi12
akademiis logo


erasmus